Energie prvotní čáry – Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění

Neohodnoceno

Katalog

70 Kč
Skladem

Úvodní text Petry Pollákové, sinoložky a teoretičky umění, se zabývá tradicí a podstatou východoasijské kaligrafie. Následující texty se jednotlivě věnují dvanácti výrazným umělcům, kteří představují různé přístupy k tomuto tématu a  akcentují především tělesné a pohybové vnímání energie obsažené v expresivním procesu „kaligrafické“ tvorby. Zastoupenými umělci jsou: Miloš Šejn, Pavel Mrkus, Frederico Diaz, Pavla Voborník Kačírková, Jindřicha Max Pavlíček, Milan Langer, Margita Titlová-Ylovsky, Petr Pastrňák, Karel Adamus, Adéla Součková, Pavel Korbička, Jiří Černický.

Text Petra Polláková, Petra Příkazská
Počet stran: 40
Vydala: Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2018
ISBN 978-80-87605-15-8

Kategorie: Publikace