Henry Moore a československé umění po roce 1945 Lujza Kotočová – Pavlína Morganová (eds.)

KATALOG STEJNOJMENNÉ VÝSTAVY KONANÉ V GALERII MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ (2024–2025)

390 Kč
Skladem

Publikace Henry Moore a československé umění po roce 1945 sleduje v širokém politicko-společenském a uměleckohistorickém záběru vliv britského umělce Henryho Moora (1898–1986) na československé sochařství druhé poloviny 20. století. V podrobné chronologii a dvou odborných studiích zkoumá diplomatický rámec i další mechanismy provázející prezentaci a přijímání umělcovy tvorby v kontextu kulturní studené války, ale také vývoje sochařství ve specifických podmínkách státního socialismu. Kniha si klade otázku po stylotvorném vlivu Henryho Moora a zároveň zkoumá historii autorových výstav v bývalém východním bloku. Publikace vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy, uspořádané Galerií moderního umění v Hradci Králové (2024–2025). 

Klíčovými součástmi knihy jsou dvě odborné studie, které se vzájemně doplňují: Zuzana Krišková ve svém textu „Ozvěny díla Henryho Moora v Čechách a na Moravě ve druhé polovině 20. sto­letí“ zasazuje podněty vzešlé z Moorovy tvorby do vývo­jové linie československého sochařství. Lujza Kotočová v příspěvku „Za hranicí sochařství: Henry Moore a diplo­matické aspekty jeho výstav v Československu“ poukazuje jak na institucionální, tak na politické podmínky organizace autorových výstav. Pro komplexnost pohledu je tato publi­kace dále rozšířena o podrobnou tematickou bibliografii a bohatě ilustrovanou chronologii (kapitoly „Časová osa: Československo“ a „Časová osa: východní blok“), která otázku reflexe Moorovy tvorby vztahuje k celé řadě ur­čujících událostí. Časové vymezení této osy je rámováno roky 1945 a 1993, tedy koncem druhé světové války a zatím poslední výstavou autora, jež se konala v Praze a Bratislavě v prvním roce existence samostatného Česka a Slovenska. Závěrečná kapitola potom prostřednictvím seznamu vystavených děl a vybraných reprodukcí dokumen­tuje stejnojmennou výstavu konanou v GMU.

 

„Moore ovlivnil sochařskou generaci, ke které patřím,
víc než kdokoli jiný. Na konci padesátých let to byl
jeden z prvních světových sochařů, koho jsme uviděli
pootevřenými dveřmi po létech izolace.“


Olbram Zoubek, Naši sochaři o Moorovi,
časopis Svět v obrazech, 1966

 

Texty: Lujza Kotočová, Zuzana Krišková, Pavlína Morganová
Editorky: Lujza Kotočová, Pavlína Morganová
Odborná spolupráce: Alina Șerban, Daniel Véri
Grafický design a sazba: Adéla Svobodová
Předtisková příprava fotografií: Zdeněk Franc
Tisk: H.R.G. spol. s r. o.
Počet stran: 144
Formát: 170 × 230 mm (na výšku)
Vazba: šitá, měkké desky
Vydání: první
Vydaly: Galerie moderního umění v Hradci Králové; Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2024
ISBN I978-80-87605-98-1 (GMU)

 

Publikace byla vydána v Edici katalogů a doprovodných materiálů k výstavám GMU u příležitosti výstavy Henry Moore a československé umění po roce 1945, která se konala v Galerii moderního umění v Hradci Králové (21. 6. 2024 – 19. 1. 2025).

Publikace vyšla s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, The Henry Moore Foundation, Státního fondu kultury České republiky a města Hradec Králové, za odborné spolupráce Institute of the Present, Bukurešť, a The Central European Research Institute for Art History (KEMKI), Budapešť.

 

Náhled knihy (PDF)

 

Další tituly z EDICE GMU

Více informací o EDICI GMU

Jméno značky: Galerie moderního umění v Hradci Králové
Kategorie: Edice GMU
Zpět do obchodu