Jiří Kornatovský / Style Declarative

Neohodnoceno

Katalog

60 Kč
Skladem

Úvodní text katalogu nastiňuje základní rysy a podstatu tvorby Jiřího Kornatovského. Jeho obrovské kresby fascinují svou přímočarostí. Vlnící se a pulzující mohutné formy, obliny, výdutě, propasti a toroidy vzbuzují pocit nekonečného pohybu hmoty. Řada jeho kreseb a několik výstav nese název Meditace kresbou, který vystihuje stav vytržení, ve kterém se autor ocitá, když se osvobozuje od tlaku vnějšího světa, myšlenek a racionálního kalkulu.

Text Petra Příkazská
Počet stran: 24 
Vydala: Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2017
ISBN 978-80-87605-13-4

Kategorie: Publikace