Jiří Načeradský & Lubomír Typlt PŘÍČNÝ ŘEZ / A CROSS-SECTION

1 hodnocení

Katalog k výstavě Galerie moderního umění v Hradci Králové

100 Kč
Skladem

Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii moderního umění v Hradci Králové, která představila výběr z malířského díla obou autorů. Prezentována byly především díla ze soukromých sbírek, která jsou také v širším rozsahu publikována v knize.

Kurátor výstavy, text, editor: Petr Vaňous
Koeditor: Petr Mach
Fotografie: Oto Palán, Tomáš Souček
Vydala: Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2019
ISBN 978-80-87605-21-9

Kategorie: Publikace