Krajina s fantomem / Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách GMU HK

Neohodnoceno

Katalog

20 Kč
Skladem

Surrealistická kresba a grafika ve sbírkách Galerie moderního umění tvoří pozoruhodný soubor složený z prací významných českých představitelů tohoto směru, ale i dalších umělců v meziválečném i poválečném období, které inspirovala surrealistická obrazotvornost (F.Janoušek, J.Šíma, A.Wachsman, F.Muzika, A.Hoffmeister, Toyen, V.Sychra, V.Tikal, J.Istler, L.Novák, M.Medek, J.Švankmajer, A.Veselý). Katalog obsahuje úvodní studii, stručné životopisné údaje uvedených umělců a úvahy a myšlenky významných uměleckých osobností o surrealismu.

Text: Martina Vítková
Počet stran: 24 
Vydala: Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2008
ISBN 978-80-85025-73-6

Kategorie: Publikace