Martina Pachmanová / Věra Jičínská České umění první poloviny 20. století

Monografie výjimečné představitelky české moderny vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v GMU (2023)

500 Kč
Skladem

Monografie malířky Věry Jičínské (1898–1961) s bohatým obrazovým doprovodem přibližuje stěžejní aspekty tvorby této pozoruhodné a neprávem opomíjené osobnosti českého moderního umění. Její autorka Martina Pachmanová na základě výběru olejomaleb, pastelů, kreseb, grafik, ale i málo známých fotografií vykresluje dobu, kdy Jičínská mezi válkami studovala, pracovala nebo vystavovala v Brně, Mnichově, Praze, Paříži, Bretani, Budapešti, Pětikostelí či Dobrušce. Mapuje vývoj malířčina díla, jehož počátky jsou spjaty s analytickým kubismem a purismem a které se přes neoklasicistickou fázi překlenulo až k výrazně subjektivní „řeči“ tvarů, barev a světel. Připomíná však také její práci na poli užitého umění, jemuž se věnovala po druhé světové válce. V neposlední řadě zhodnocuje dosud přehlíženou publicistickou činnost této umělkyně.

Publikace není koncipována přísně chronologicky. Zdůrazňuje spíše tematické okruhy práce Věry Jičínské (ženský akt, mateřství, exotismy, tanec, symboliku světla a stínu), zaměřuje se na její širší kulturní, sociální a především genderové a emancipační souvislosti. Martina Pachmanová nechává na mnoha místech textu promlouvat samotnou umělkyni prostřednictvím citací z autorčiných deníků i korespondence – události tak zachycuje i z její perspektivy. Líčí mimo jiné obtíže, s jakými se Jičínská jako žena musela potýkat, když se snažila prosadit v uměleckém prostředí. Kniha byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Galerii moderního umění v Hradci Králové (16/04/23–10/09/23).

Martina Pachmanová je docentkou na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ve své badatelské a kurátorské práci se soustředí především na problematiku genderu a feminismu v meziválečném a současném umění a vizuální kultuře, včetně designu. Publikovala mimo jiné řadu monografií současných českých umělkyň a rovněž zapomenutých meziválečných autorek (Milady Marešové, Marie Galimberti-Provázkové nebo Vlasty Votřebalové Fischerové). Za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády: Genderové kontexty moderní české teorie a kritiky umění (2013) získala Cenu F. X. Šaldy. Její kniha Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury (2021) doprovázející výstavu v Moravské galerii v Brně byla nominována na Cenu Magnesia Litera.

 

Publikaci odborně recenzoval PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Kniha vychází v Edici autorských knih a monografií GMU. Vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Nadačního fondu Věry Jičínské, Dany Laichterové a Jiřího Görnera, města Dobruška a města Hradec Králové.

Autorka textu: Martina Pachmanová
Editorka: Judita Kožíšková
Anglický překlad resumé: Stephan von Pohl
Francouzský překlad resumé: Bertrand Schmitt
Počet stran: 196 
Vazba: V4, švýcarská
Vydání: první
Rok vydání: 2023
Grafická úprava: Luboš Drtina
Úprava reprodukcí: Zdeněk Franc
Tisk: H.R.G. spol. s r.o.
Formát: 170 × 230 mm (na výšku)
ISBN: 978-80-87605-84-4 (GMU)

Vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci s Kulturním zařízením města Dobrušky – vlastivědným muzeem a Nadačním fondem Věry Jičínské, Dany Laichterové a Jiřího Görnera.

 

Výstava Věra Jičínská

Další tituly z EDICE GMU


Jméno značky: Galerie moderního umění v Hradci Králové
Kategorie: Edice GMU
Zpět do obchodu