Miloš Šejn / ÍHMNÍ katalog k výstavě

Katalog k výstavě konané v roce 2021

250 Kč
Skladem

"Pokud si představujete malíře jako člověka, který se nechává malebností krajiny dojímat a před stojanem v přírodě či v ateliéru prožívá svoje děsy a běsy, v jedné ruce paletu, v druhé štětec, na hlavě baret a v koutku rtů pobafávající dýmčičku, tak Miloš Šejn není malíř. Není pozorovatelem světa okolo sebe, je bytostně svým tělem a intelektem součástí i nástrojem dění"

Katalog k výstavě konané v roce 2021

Nakladatel: SmetanaQ Gallery
Autor textu: Martina Vítková
Záznamy a fragmenty: Miloš Šejn
Redakce, grafická úprava a předtisková příprava. Miloš Śejn
Jazyková úprava: Věra Šejnová
Fotografie: Milos Sejn Archives and štěpán Bartoš Studio
Vydáno v koedici s Bohemiae Rosa Foundation a Milos Sejn Archives
2021, vydání 1.

K dispozici jsou také další katalogy Miloše Šejna: NMHTÍ, Aqua, Katalog 1995

Miloš Šejn

Jméno značky: SmetanaQ Gallery
Kategorie: Publikace
Zpět do obchodu