Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes Kryštof Kolumbus v umění a kultuře českých zemí

Kolektivní monografie vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Galerii moderního umění v Hradci Králové (2022–2023)

350 Kč
Skladem

Kolektivní monografie se soustředí především na specifika zobrazování Kryštofa Kolumba v umění a kultuře v českých zemích. Prostřednictvím pěti textů od tří autorek a jednoho autora tuto problematiku nahlíží z perspektivy několika humanitních oborů – historie, dějin divadla, literatury a výtvarného umění. Události i umělecká díla vykládá v širších dobových politických, sociálních a náboženských souvislostech. Sleduje proměny pohledu na všeobecně známou klíčovou osobnost světových dějin a dotýká se také naléhavých témat souvisejících s problematikou kolonialismu a jeho důsledků, která je v českém prostředí zatím nedostatečně reflektována. Kniha vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se konala v Galerii moderního umění v Hradci Králové (07/10/2022–12/03/2023). Autorkami a autorem textů jsou: Vjera Borozan, Markéta Křížová, Františka Schormová a Martin Pšenička.

Historička a etnoložka Markéta Křížová se na úvod věnuje Kryštofu Kolumbovi v širším geopolitickém a historickém kontextu. Ve svém druhém příspěvku pak zkoumá proměny pohledu na tohoto historického aktéra v českých zemích v průběhu pěti století. Divadelní historik Martin Pšenička se zamýšlí nad 150 lety českého scénického zpracování kolumbovské látky, nad estetickými požadavky i společensko-historickými souvislostmi, které odráželo. Literární historička a amerikanistka Františka Schormová ve své stati sleduje, jakým způsobem objevitel vystupuje v české poezii minulého století. V posledním příspěvku kurátorka královéhradecké výstavy a historička umění Vjera Borozan komentuje samotnou výstavu Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes, rozvíjí některá její témata a blíže představuje vybraná díla i kontexty jejich vzniku.

Odborně recenzovaná publikace je rovněž vybavena obrazovým doprovodem a prezentuje výsledky předchozího vědeckého bádání jednotlivých autorů na daná témata.

Publikace vyšla s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky a města Hradec Králové.

 

Texty: Vjera Borozan, Markéta Křížová, Martin Pšenička, Františka Schormová
Editorka: Vjera Borozan
Grafická úprava a sazba: Bedřich Vémola
Úprava reprodukcí: Zdeněk Franc
Grafický návrh obálky: Jan Stuchlík
Počet stran: 144
Počet ilustrací: 58 
Vazba: lepená, měkké desky
Formát: 170 × 230 mm
Vydaní: první
Rok vydání: 2023
ISBN: ISBN 978-80-87605-77-6
Vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové
Tisk: QUATRO PRINT, a. s.

Výstava Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes

Další tituly z EDICE GMU

Jméno značky: Galerie moderního umění v Hradci Králové
Kategorie: Publikace
Zpět do obchodu