Pokus o znovunalezení skutečnosti

2 hodnocení
Novinka
Pokus o znovunalezení skutečnosti

Alena Kotzmannová: Pokus o znovunalezení skutečnosti

350 Kč
Skladem

Alena Kotzmannová (*1974) vytvořila v letech 2009–2019 celkem 10 kapitol série Pokusů, které konfrontují fotografie, tisky a objekty uspořádané do významotvorných řad. Každá ze sérií vychází z jednoho nalezeného záběru či objektu, v němž se autorka snaží objevit můstek, jenž ho propojí s obrazy z jejího vlastního archivu, a zkoumá tak možnosti souvislostí. Nehledá, co se děje na konkrétních obrazech, ale spíše v prostoru mezi nimi. Nechává na divákovi, jakým způsobem propojí vnitřní vazby mezi jednotlivými vyobrazeními a ve výsledku je vztáhne k původnímu motivu.
Rovněž každý z textů autorů a autorek, kteří přispívají do této knihy, přistupuje k vybrané kapitole zcela odlišně a svébytným způsobem nabízí rozšířené možnosti čtení dané vizuální zprávy. V knize se tak prolínají teoretické texty s beletristickou prózou a poezií.

Fotografie: © Alena Kotzmannová
Texty: © William Hunt, Edith Jeřábková, Martina Pachmanová, Michal Pěchouček, Tomáš Pospiszyl, Jiří Ptáček, Lenka Vítková, Radek Wohlmuth, Dušan Zahoranský
Editor: Jan Čihák (Eastern Front)
Překlad textu Williama Hunta do češtiny: © Marek Tomin
Jazyková korektura: Judita Kožíšková, Zuzana Janků
Grafický design: Mikuláš Macháček (zetzetzet)
Prepress: Jan Čihák (Eastern Front), Radek Typovský (studio Marvil), Tomáš Souček
Tisk: Tepap, Český Těšín
Formát: 165 x 230 mm (na výšku) 
Počet stran: 296
Vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci s Eastern Front
1. vydání, 2021
ISBN 978-80-87605-45-5 (GMU)

Kategorie: Edice GMU