Umění napříč generacemi. Sběratel a galerista Karel Tutsch (1941–2008) Sbírka Karla Tutsche

Publikace doprovázející výstavu Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche

450 Kč
Skladem

Publikace Umění napříč generacemi. Sběratel a galerista Karel Tutsch (1941–2008) se věnuje známému brněnskému milovníkovi umění a jeho sbírce čítající více než 1300 výtvarných děl, kterou vybudoval během několika desítek let. Karel Tutsch také od roku 1986 provozoval galerii Na bidýlku, jež se záhy stala významným místem setkávání a prezentace české a slovenské neoficiální umělecké scény a v 90. letech suplovala úlohu tehdejšího poněkud těžkopádného institucionálního provozu galerií.

Kolekce obsahuje práce autorů a autorek, kteří měli zásadní podíl na vývoji českého současného umění, např. Jiřího Načeradského, Jiřího Sopka, Naděždy Plíškové, Aleny Kučerové, Jiřího Kovandy, Jiřího Davida, Jiřího Petrboka, Jána Mančušky ad. Karel Tutsch se však neomezoval pouze na tuzemské prostředí, jeho intenzivní kontakty se zahraničím a systematická snaha o konfrontaci s mezinárodním děním se ve sbírce odrážejí v zastoupení významných uměleckých osobností, jako jsou Peter Friedl, André Butzer, Markus Selg, Kalin Lindena nebo Christian Macketanz.

Kniha komplexně mapuje počátky Tutschova sběratelství, vývoj a charakter jeho sbírky, způsoby, jimiž díla získával, a částečně i aktivity galerie Na bidýlku. Sestává z textů Radka Horáčka, Petry Příkazské, Františka Zachovala a Marianny Placákové, kteří tato témata nahlížejí z různých perspektiv: lokální, tuzemské, mezinárodní i genderové. Katalogová část představuje vybraná díla sbírky a zasazuje je do vzájemných souvislostí a tematických okruhů. Publikace významně přispívá k poznání specifické kultury soukromého sběratelství doby normalizace a vychází jako doprovodný katalog k výstavě Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche, uspořádané Galerií moderního umění v Hradci Králové, jež Tutschovu sbírku zakoupila v roce 2021.

 

Umění napříč generacemi
Sběratel a galerista Karel Tutsch (1941–2008)

Texty: Radek Horáček, Tomáš Kolich, Marianna Placáková, Petra Příkazská, František Zachoval
Editor: Tomáš Kolich
Koncepce publikace: František Zachoval
Grafický design a sazba: Bedřich Vémola
Grafický design obálky: Daniel Šmíra
Předtisková příprava fotografií: Zdeněk Franc
Tisk: H.R.G. spol. s r. o.
Počet stran 288
První vydání
Vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové v roce 2024.
ISBN 978-80-87605-99-8 

Publikace byla vydána v Edici katalogů a doprovodných materiálů k výstavám u příležitosti dlouhodobé výstavy Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche (28. 4. 2024 – 12. 10. 2025), která se konala v Galerii moderního umění v Hradci Králové.

Publikace vyšla s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky a města Hradec Králové.

 

Náhled knihy (PDF)

 

Další tituly z EDICE GMU

Více informací o EDICI GMU

Jméno značky: Galerie moderního umění v Hradci Králové
Kategorie: Edice GMU
Zpět do obchodu