Velké ticho Katalog k výstavě

Katalog ke skupinové výstavě konané v Galerii moderního umění v Hradci Králové (2013)

28 Kč
Skladem

Fenomén ticha v soudobé společnosti reflektované ve výtvarné tvorbě.

Základní text katalogu se věnuje fenoménu ticha v soudobé společnosti. Zároveň postihuje jeden z proudů současného výtvarného umění, které směřuje k základním vizuálním vjemům a duchovnímu tichu. Samostatnou část tvoří rozhovory se zúčastněnými autory: Jan Ambrůz, Vladana Hajnová, Daniel Hanzlík, Ladislav Jezbera, Jiří Kornatovský, Richard Loskot, Jiří Matějů a Jaromír Novotný, kteří odpovídají na dotazy vztahující se nejen k jejich vlastní tvorbě, ale i k pojmům prostoru, ticha, krásy, chaosu či řádu.

Text: Petra Příkazská, Jan Ambrůz, Vladana Hajnová, Daniel Hanzlík, Ladislav Jezbera, Jiří Kornatovský, Richard Loskot, Jiří Matějů a Jaromír Novotný
Počet stran: 24 
Vydala: Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2013
ISBN: 978-80-87605-07-3

GMU

Kategorie: Publikace
Zpět do obchodu